top of page

Diensten

DREIGINGSANALYSE
 

De basis van het proactief beveiligen is de dreigingsanalyse. De dreigingsanalyse geeft antwoord op de drie essentiele vragen:

Wat moet er beschermd worden?

Wie is daar in geïnteresseerd?

Hoe gaat een dader te werk om zijn doel te bereiken?

BEVEILIGINGSBELEID
 

Dreigingen kunnen zich binnen een organisatie via drie poorten manifesteren. Dit is weergegeven in het zogeheten driepoorten model.

Aan de hand van het driepoorten model en de Dreigingsanalyse wordt het Integrale Proactieve Beveiligingsbeleid ontwikkeld.

BEVEILIGINGSPLAN

 

Vanuit de gestelde kaders in het Integraal Proactieve Beveiligingsbeleid worden onderliggende beveiligingsplannen ontwikkeld. 

OrcaSecure ontwikkeld deze plannen aan de hand van zes tactische beveiligingsprocessen:

Toegangsbeheersing, Toezicht, Alarmverificatie, Incidentmanagement, Pre- & in-employmentscreening en Dienstverlening

STANDARD OPERATING PROCEDURE
 

De Standard Operating Procedure (SOP) is het handvest voor de operatie. In de SOP zijn de verantwoordelijkheden en (beslissings)bevoegdheden van de medewerker vastgelegd.  OrcaSecure helpt organisaties bij de ontwikkeling van SOP’s 

bottom of page