top of page

Integraal Proactief Security Beleid

Dreigingen kunnen zich binnen een organisatie via drie poorten manifesteren. Dit is weergegeven in het zogeheten driepoorten model.

Aan de hand van het driepoorten model en de Dreigingsanalyse wordt het Integrale Proactieve Beveiligingsbeleid ontwikkeld.

Het Beveiligingsbeleid bestaat tenminste uit de volgende onderdelen:

- Doelstelling van de Beveiliging
- De te beschermen omgeving
- De operationele omgeving
- De zoneringsmethodiek
- Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de betrokken afdelingen
- Kwaliteitsborging 

Op basis van de kaders in het Integrale Proactieve Beveiligingsbeleid worden onderliggende beveiligingsplannen en Standard Operating Procedures (SOP's) ontwikkeld.

OrcaSecure helpt organisaties bij de ontwikkeling van het integrale proactieve beveiligingsbeleid

Neem gerust even contact op voor aanvullende informatie of vragen.

bottom of page