top of page

Over OrcaSecure

OrcaSecure BV heeft tot doel om beveiliging effectief te maken. Effectieve beveiliging wordt bereikt door een integrale aanpak, een proactief beveiligingsconcept conform de methodiek van Predictive profiling en geoefende beveiligers. In het proactieve beveiligingsconcept is de mens de succesbepalende factor en daarom stellen we de menselijke factor in het proactieve beveiligingsconcept centraal. Door deze mensgerichte aanpak brengen we de beveiliging van organisaties en bedrijven tot een kwalitatief hoog niveau waardoor de beveiliging in alle facetten voldoet aan de verwachtingen.

  •  Opleidingen en trainingen

  •  Diensten en adviesen

  •  workshops en presentaties

  •  Red Teaming in het kader van borging van kwaliteit.

Jan van Twillert
Eigenaar

Jan van Twillert is sinds 2014 directeur/eigenaar van OrcaSecure BV. Jan is bij OrcaSecure werkzaam als docent/trainer en beveiligingsadviseur. In 2012 heeft hij onder licentie van ESIF de Leergang Predictive Profiling ontwikkeld. Van 2008 tot eind 2013 was hij werkzaam bij het adviesbureau Promundo als beveiligingsadviseur, trainer en interim Security Manager. In de periode tussen 1998 en 2008 was hij hoofd Beveiliging bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar hij leiding gaf aan een team Bedrijfsbeveiliging. In deze periode heeft hij het oefenprogramma voor objectbeveiligers ontwikkeld en met succes toegepast. In 2011 is zijn boek "Wees Voorbereid op het Onverwachte" uitgekomen waarin het oefenprogramma staat beschreven. Jan van Twillert is ook 9 jaar werkzaam geweest in de particuliere beveiligingssector, waar hij eerst als inspecteur en later als districtsmanager verantwoordelijk was voor de kwalitatieve dienstuitvoering van de beveiliging. Hij is zijn carrière gestart als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine. In 2008 is Jan van Twillert gecertificeerd tot Certified Protection Professional, (CPP) bij ASIS International. In Israël heeft hij de train-de-trainer Predictive Profiling onder leiding van Chameleon Associates gevolgd, alsmede de Spotteropleiding van de Nederlandse Politieacademie en een training Security Questioning. Van 2012 tot en met 2016 is Jan van Twillert lid geweest van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging.

Ons Logo

Het logo van OrcaSecure BV bestaat uit 2 orka's die rechtstandig uit het water komen. Ik krijg vaak de vraag waarom orka's? Als amateur bioloog bestudeer ik inmiddels 15 jaar de populatie orka's ten noorden van Vancouver Island, Canada. In de afgelopen vijftien jaar heb ik geleerd hoe intelligent en sociaal orka's zijn. Orka's zijn niet alleen geïnteresseerd in hun eigen milieu, de oceaan, maar checken ook regelmatig boven water of er iets is wat hen mogelijk bedreigt of dat er boven water iets van hun gading is. Het boven water kijken wordt ook wel "spyhopping" genoemd. De link met beveiliging is snel gemaakt. Effectieve beveiliging is proactief en vergt kennis over hoe de tegenstander te werk gaat. Met andere woorden: we zullen regelmatig moeten "spyhoppen" in het milieu van de tegenstander en leren denken vanuit het perspectief van de tegenstander om hem proactief een stap voor te blijven. De twee orka's in het logo spyhoppen rug aan rug, waardoor ze elkaar in de voor hen vreemde omgeving rugdekking geven

E-book Proactief Beveiligen

Proactief beveiligen conform de methodiek van predictive profiling is het naslagwerk voor de cursus Proactief Beveiligen. In dit boek worden alle elementen van proactief beveiligen zoals de criminele planningscyclus, verdachte indicatoren, security questioning, het uit kunnen voeren van een dreigingsassessment en red teaming uitvoerig behandeld.

Meer informatie of het plaatsen van een bestelling voor het E-book.

bottom of page