top of page

Dreigingsanalyse

De basis van het proactief beveiligen is de dreigingsanalyse. De dreigingsanalyse geeft antwoord op drie essentiële vragen:

- Wat moet er beschermt worden?

- Wie bedreigt de te beschermen assets?

- Hoe gaat de tegenstander te werk om zijn doel te begrijpen?

 

Orca Secure maakt voor de ontwikkeling van de

dreigingsanalyse gebruik van de BowTie methodiek.

Aan de hand van overzichtelijke diagrammen worden geïnventariseerde risicobronnen, kritische gebeurtenissen, dreigingen en gevolgen weergegeven. Daarnaast worden in het diagram de voorgestelde maatregelen weergegeven om de dreigingen te mitigeren.


Op basis van de Dader-Daad-Matrix wordt geïnventariseerd welke dadertypes in staat zijn om de te beschermen omgeving te bedreigen. 
Aan de hand van de criminele planningscyclus worden aan de hand van de onderkende dreigingen Modus operandi (MO) gedefinieerd. Deze MO’s worden op basis van attractiviteit en moeilijkheidsgraad weergegeven in een Dreigingsmatrix.

 

De ingevulde Dreigingsmatrix geeft de mate van kwetsbaarheid van de organisatie weer.

OrcaSecure helpt organisaties bij de ontwikkeling van de dreigingsanalyse.

Neem gerust even contact op voor aanvullende informatie of vragen.

bottom of page