top of page

Oefenleider RHSOI®

Een geoefende beveiliger is een vakbekwame beveiliger.

Beveiligers hebben in hun werk te maken met een tegenstander. Een tegenstander die goed is voorbereid, geoefend en gemotiveerd. Om deze dreiging te kunnen weerstaan zullen ook onze beveiligers ten aanzien van hun taak en opdracht goed voorbereid moeten zijn.

Een voorbereiding die bestaat uit een gedegen opleiding, aanvullende specifieke cursussen en kennis van procedures en instructies. Door het regelmatig oefenen van vaardigheden zijn beveiligers pas echt goed voorbereid om de dreiging te weerstaan. Om de oefeningen goed uit te voeren en te implementeren zijn oefenleiders nodig die niet alleen de oefeningen organiseren en uitvoeren, maar ook de resultaten van de oefening met de deelnemers kunnen evalueren en bespreken.
 

De opleiding duurt 2 dagen  welke gegeven worden op de Security Academy, De Bleek 11 in Woerden. 

De lessen beginnen om 09:00 uur en duren tot 16:00 uur. 

Na het volgen van deze opleiding is de oefenleider in staat om oefeningen te houden met objectbeveiligers en hen voor te bereiden op de certificering RSO of RHSO.


Kosten deelname zijn € 625,- excl. BTW
Bij de prijs zijn koffie/thee, lunch en het boek "Wees voorbereid op het onverwachte" inbegrepen.
Vanaf 5 deelnemers is het ook mogelijk om deze training incompany te verzorgen. Vraag hier vrijblijvend een offerte voor aan.

De leerdoelen van deze training zijn onder andere:

  • Inzicht verkrijgen in de opzet van het oefenprogramma; 

  • Kunnen opstellen van een oefenbeleidsplan en oefenjaarplannen;

  • Hoe de oefeningen uit te voeren;

  • Het op een constructieve en opbouwende wijze de resultaten van de oefeningen te evalueren en bespreken;

  • Hoe beveiligers gecertificeerd kunnen worden;

  • Inzicht in de kwaliteitsborging van het oefenprogramma.


De training voor oefenleiders wordt niet afgesloten met een examen. De kandidaat oefenleider gaat na de training met het geleerde aan de slag. Na 10 tot 12 maanden volgt er een initiële kwaliteitsaudit, waarin de oefenleider wordt beoordeeld. Een positief resultaat leidt tot inschrijving in het register van N'Lloyd, waarna de oefenleider is gecertificeerd tot Registered Highrisk Security Officer Instructor (RHSOI). 

Geoefende beveiligers kunnen zich onderscheiden door aan de hand van het Beveiligingspaspoort zich bij N'Lloyd te certificeren tot Registered Security Officer (RSO®) of Registered Highrisk Security Officer (RHSO®).

Een gecertificeerde oefenleider is bevoegd om beveiligers voor te dragen voor certificering bij N'Lloyd. De initiële kwaliteitsaudit is verbonden aan de facultieve licentie voor oefenleiders

Oefenleiders met een licentie worden periodiek (1x per jaar) geaudit door auditors van N'Lloyd voor de waarborging van de kwaliteit van de uitgevoerde oefeningen.

 

Licenties oefenleider

De oefenleiders zijn na het volgen van de training kandidaat RSOI (Registered Security Officer Instructor), en kunnen direct starten met het organiseren van de oefeningen.

 

Na ongeveer 10 tot 12 maanden zal er een initiële kwaliteitsaudit plaatsvinden, waarna de oefenleider geregistreerd wordt in het register van het onafhankelijke certificeringinstituut N´Lloyd. Inschrijving in het register betekent dat de oefenleider bevoegd is om beveiligers voort te bereiden en voor te dragen tot certificering RSO of RHSO.

 

In de bijbehorende Gedragscode voor oefenleiders en de Kwaliteitsnormen Oefenleider is omschreven onder welke minimale condities de training en overige bijbehorende activiteiten moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van de certificering en training op passend niveau te borgen. 

 

De licentie wordt voor onbepaalde tijd afgegeven met de restrictie dat deze jaarlijks moet worden verlengd. Dit gebeurd door o.a. een jaarlijkse kwaliteitsaudit waarin wordt vastgesteld dat de wijze waarop wordt getraind leidt tot bekwame RSO of RHSO gecertificeerde beveiligers.

De uitgangspunten waarop wordt geaudit liggen vast in de eerder genoemde Kwaliteitsnormen. De uitvoering van de audit gebeurd door één van de auditeurs van OrcaSecure.

Kosten

De kosten van de licentie zijn € 995,- (excl. BTW) per oefenleider per jaar per locatie.

Indien er meerder oefenleiders op dezelfde locatie actief zijn wordt er 25% korting per oefenleider gehanteerd.

bottom of page