Certified Security Profiler CSP®

Wij zijn er van overtuigd dat met predictive profiling of proactieve beveiliging incidenten daadwerkelijk voorkomen worden en dat onze maatschappij door deze proactieve benadering daadwerkelijk veiliger wordt.

 

Predictive Profiling is de unieke benadering van beveiliging die zich richt op de tegenstander en zijn werkwijze. De methodiek is toepasbaar op zowel publiek toegankelijke en gesloten objecten.  

 

Werken vanuit de methodiek van Predictive Profiling maakt het mogelijk om voorbereidende criminele of terroristische handelingen te herkennen en met de juiste vervolgstappen het op handen zijnde incident te voorkomen. Waar de traditionele beveiligingsorganisatie veelal reageert op incidenten, worden met proactief beveiligen volgens de methodiek van Predictive Profiling daadwerkelijk incidenten voorkomen en kosten bespaard. 

De opleiding duurt 5 dagen (1 dag per week) welke gegeven worden op de Security Academy, De Bleek 11 in Woerden. 

De lessen beginnen om 09:00 uur en duren tot 16:00 uur. 

Bekijk het lesrooster voor het programma van de opleiding.

Het intensieve programma wordt afgewisseld met theorie en praktijk.

Na de opleiding bent u in staat om:

  • het proactieve beveiligingsproces binnen uw organisatie te implementeren;

  • aan de hand van een dreigingsanalyse, de modus operandi voor uw organisatie te definiëren;

  • proactieve procedures te ontwikkelen.

Na implementatie zijn de  beveiligingsmedewerkers binnen de organisatie in staat om een dreigingsassessment uit te voeren, waardoor vroegtijdig dreigingen worden herkend, en actie wordt ondernomen tegen de dreiging.

Met het Diploma Predictive Profiling heeft u voldoende kennis om vervolgens aan de slag te gaan met de praktijkopdracht welke afgenomen wordt door de examencommissie van het Centre of Experts (COE BV). Na afronding van de praktijkopdracht kunt u zich inschrijven in het Register Certified Security Profiler (CSP) van het Centre of Experts. Cursisten die de praktijk opdracht gaan doen, kunnen tijdens het traject rekenen op de professionele begeleiding van onze docenten.

Kosten:

€ 2.950,- excl. BTW

Inclusief theorie examen, syllabus, E-book "Proactief Beveiligen" en lunch, koffie & thee.

 

Zie de opleidingskalender voor de eerstvolgende opleiding 

Meer weten over de vierdaagse opleiding Certified Security Profiler (CSP®) neem dan even contact met ons op via info@orcasecure.org.

Masterclass CSP

 

Deelnemers aan de opleiding CSP krijgen gedurende de cursus gratis toegang tot de Open Source Bullitins die periodiek door ESIF worden uitgegeven.

Deze OSBs geven actuele relevante informatie voor de security professional

en zijn gericht op de vier opleidingen die door ESIF worden geëxamineerd. De bulletins ondersteunen cursisten met actuele open source informatievoorziening toegespitst op de leergangen.