Programma Docenten opleiding 

De start voor de Docenten opleiding Proactief Beveiligen staat gepland op: 

vrijdag 25 januari 2019

 

Programma

Dag 1 25 januari 2019

Introductie:

Waarom Proactief Beveiligen. Wat is het doel en het beoogde effect in relatie tot traditioneel beveiligen.

Wat is Proactief Beveiligen?

Wat zijn de voorwaarden en competenties om Proactief Beveiligen te kunnen uitvoeren.

De aard van de dreiging

Wat is een dreiging. Wat is het verschil tussen dreiging en risico

Op welke manieren kan een dreiging zich manifesteren. (scenario denken)

Wat zijn inspiratiebronnen om tot een scenario te komen.

 

Dag 2 1 februari 2019

De Terroristische en Criminele Planningscyclus

Hoe gaat de tegenstander te werk en welke fasen doorloopt hij om zijn doel te bereiken

Aanvallers Methode van Operatie (AMO)

Wat is een AMO en waarom is het belangrijk om als proactieve beveiliger de AMO’s te kennen.

Wat is kenmerkend voor uitvoerende en voorbereidende AMO’s

Dadergroepen

Welke dadertypen zijn er te onderscheiden. Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te kunnen maken?

Dreigingsassessment

Waaruit bestaat de uitvoering van een dreigingsassessment

Dag 3 8 februari 2019

Normbeeld.

Hoe kan het normbeeld worden bepaald? 

Waar is het normbeeld van afhankelijk?

Observeren.

Het kunnen detecteren van afwijkingen ten opzichte van de norm.

Verdachte indicatoren.

Wat zijn verdachte indicatoren en vanuit welke aandachtsgebieden kunnen verdachte indicatoren ontstaan.

Security Questioning

Doel van SQ

Verschillen tussen SQ en ondervragen (verhoor)

Typen vragen

Gesprekstechnieken

Verbaal en non-verbale signalen

 

Dag 4 1 maart 2019

Red Teaming

Verschillende methoden en doelstellingen van Red Teaming

Intern Red Teamen

Extern Red Teaming

Proactieve Beveiligingsproces

Stappen in het Proactieve Beveiligingsproces.

Standaard Operating Procedure

Onderdelen SOP en hoe deze te ontwikkelen.

 

Dag 5 8 maart 2019

Programma Keuzedeel Proactief Beveiligen MBO 2 

Theorie 80 uur

Praktijk 160 uur

Invulling lesprogramma inclusief theoretisch kader, praktijkoefeningen

Op basis van exameneisen SVPB.

Tijdstip van de lessen is van 09.00 uur- 16.00 uur 

 

OrcaSecure BV

PO Box 256

3750 GH Bunschoten

info@orcasecure.org

+31 30 76 700 76

© 2018 by OrcaSecure.