top of page

Practice leader RHSOI®

Een geoefende beveiliger is een vakbekwame beveiliger.

Beveiligers hebben in hun werk te maken met een tegenstander. Een tegenstander die goed is voorbereid, geoefend en gemotiveerd. Om deze dreiging te kunnen weerstaan zullen ook onze beveiligers ten aanzien van hun taak en opdracht goed voorbereid moeten zijn.

Een voorbereiding die bestaat uit een gedegen opleiding, aanvullende specifieke cursussen en kennis van procedures en instructies. Door het regelmatig oefenen van vaardigheden zijn beveiligers pas echt goed voorbereid om de dreiging te weerstaan. Om de oefeningen goed uit te voeren en te implementeren zijn oefenleiders nodig die niet alleen de oefeningen organiseren en uitvoeren, maar ook de resultaten van de oefening met de deelnemers kunnen evalueren en bespreken.

De cursus is verkrijgbaar als e-learning waardoor de kandidaat oefenleider op zijn of haar eigen tempo en moment de cursus kan volgen.

Ga voor meer informatie of inschrijven naar https://oefenleider.voomly.com/

 

De leerdoelen van deze training zijn onder andere:

  • Inzicht verkrijgen in de opzet van het oefenprogramma; 

  • Kunnen opstellen van een oefenbeleidsplan en oefenjaarplannen;

  • Hoe de oefeningen uit te voeren;

  • Het op een constructieve en opbouwende wijze de resultaten van de oefeningen te evalueren en bespreken;

  • Hoe beveiligers gecertificeerd kunnen worden;

  • Inzicht in de kwaliteitsborging van het oefenprogramma.

 

 

De oefenleiders zijn na het volgen van de e-learning met het certificaat Oefenleider voor Objectbeveiligers,  kandidaat RSOI (Registered Security Officer Instructor), en kunnen direct starten met het organiseren van de oefeningen.

Echter om gebruik te mogen maken van het oefenmateriaal is een licentie benodigd. 

Met een licentie ontvangt de oefenleider digitaal alle oefenkaarten, de benodigde beveiligingspaspoorten en (indien nodig) volledige ondersteuning en begeleiding bij de opstart van het oefenprogramma. Een belangrijk onderdeel van de licentie is de kwaliteitaudit die benodigd is om als oefenleider te certificeren tot RHSOI en opgenomen te worden in het register wat door Centre of Experts wordt beheerd.

Alleen een gecertificeerde oefenleider (RHSOI) is bevoegd om voldoende geoefende beveiligers voor te dragen voor RSO of RHSO.

De licentie wordt voor onbepaalde tijd afgegeven met de restrictie dat deze jaarlijks moet worden verlengd. Dit gebeurd door de jaarlijkse kwaliteitaudit waarin wordt vastgesteld dat de wijze waarop wordt getraind leidt tot bekwame RSO of RHSO gecertificeerde beveiligers.

In de bijbehorende Gedragscode voor oefenleiders en de Kwaliteitsnormen Oefenleider is omschreven onder welke minimale condities de training en overige bijbehorende activiteiten moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van de certificering en training op passend niveau te borgen. 

De cursus voor oefenleiders wordt niet afgesloten met een examen.

De kandidaat oefenleider gaat na de training met het geleerde aan de slag. Na 10 tot 12 maanden volgt er een initiële kwaliteitsaudit, waarin de oefenleider wordt beoordeeld. Een positief resultaat leidt tot inschrijving in het register van Centre of Experts, waarna de oefenleider is gecertificeerd tot Registered Highrisk Security Officer Instructor (RHSOI). 

Geoefende beveiligers kunnen zich onderscheiden door aan de hand van het Beveiligingspaspoort zich bij Centre of Experts te certificeren tot Registered Security Officer (RSO®) of Registered Highrisk Security Officer (RHSO®).

Practice leader licenses
bottom of page