top of page

Security plans

Vanuit de gestelde kaders in het Integraal Proactieve Security Beleid worden onderliggende beveiligingsplannen ontwikkeld. 

OrcaSecure ontwikkeld deze plannen aan de hand van zes tactische beveiligingsprocessen:


1. Het proces Toegangsbeheersing
Binnen het proces Toegangsbeheersing worden onderstaande plannen beschreven en geïmplementeerd: 

 • Zonering

 • Sluitplan

 • Autorisatieprofielen

 • Beheersplannen

 • Standaard Operating Procedures

 

2. Het proces Toezicht
Binnen het proces Toezicht worden onderstaande plannen beschreven en geïmplementeerd: 

 • Het Cameraplan

 • Het Camerareglement

 • Het Detectieplan

 • Standaard Operating Procedures 

3. Het proces Alarmverificatie
Binnen het proces Alarmverificatie wordt in de Standaard Operating Procedure vastgelegd op welke wijze alarmmeldingen worden geverifieerd.

4. Het proces Incidentmanagement

Binnen het proces Incidentmanagement worden onderstaande plannen beschreven en geïmplementeerd: 

 • Het Bedrijfsnoodplan

 • Het Calamiteitenplan

 • Het Crisismanagementplan 

 • Alarmopvolgingsprotocollen als onderdeel van de Standaard Operating Procedures

5. Het proces Dienstverlening

Binnen het proces Dienstverlening worden afspraken en onder welke voorwaarden dienstverlening plaats vindt vastgelegd in onderstaande documenten:

 • De Producten- en Diensten catalogus (PDC)

 • De Dienstverleningsovereenkomst (DVO of SLA) 

 

6. Het proces Pre- en in-employmentscreening
Binnen het proces Pre- en in-employmentscreening wordt in onderstaande plannen de wijze van screenen en voor welke functies binnen de organisatie beschreven en geïmplementeerd: 

 • Pre-employmentscreening plan 

 • In-employmentscreening plan 

 • Post-employmentscreening plan 

OrcaSecure helpt organisaties bij de ontwikkeling van beveiligingsplannen 

Neem gerust even contact op voor aanvullende informatie of vragen.

bottom of page