top of page

Teacher training program

Programma

Dag 1 

Introductie:

Waarom Proactief Beveiligen. Wat is het doel en het beoogde effect in relatie tot traditioneel beveiligen.

 

Wat is Proactief Beveiligen?

Wat zijn de voorwaarden en competenties om Proactief Beveiligen te kunnen uitvoeren.

 

De aard van de dreiging

Wat is een dreiging. Wat is het verschil tussen dreiging en risico

Op welke manieren kan een dreiging zich manifesteren. (scenario denken)

Wat zijn inspiratiebronnen om tot een scenario te komen.

 

De Terroristische en Criminele Planningscyclus

Hoe gaat de tegenstander te werk en welke fasen doorloopt hij om zijn doel te bereiken

 

Aanvallers Methode van Operatie (AMO)

Wat is een AMO en waarom is het belangrijk om als proactieve beveiliger de AMO’s te kennen.

Wat is kenmerkend voor uitvoerende en voorbereidende AMO’s

 

Dadergroepen

Welke dadertypen zijn er te onderscheiden. Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te kunnen maken?

 

Dreigingsassessment

Waaruit bestaat de uitvoering van een dreigingsassessment

Dag 2

Normbeeld.

Hoe kan het normbeeld worden bepaald? 

Waar is het normbeeld van afhankelijk?

Observeren.

Het kunnen detecteren van afwijkingen ten opzichte van de norm.

 

Verdachte indicatoren.

Wat zijn verdachte indicatoren en vanuit welke aandachtsgebieden kunnen verdachte indicatoren ontstaan.

 

Security Questioning

Doel van SQ

Verschillen tussen SQ en ondervragen (verhoor)

Typen vragen

Gesprekstechnieken

Verbaal en non-verbale signalen

 

Dag 3

Red Teaming

Verschillende methoden en doelstellingen van Red Teaming

Intern Red Teamen

Extern Red Teaming

 

Proactieve Beveiligingsproces

Stappen in het Proactieve Beveiligingsproces.

 

Standaard Operating Procedure

Onderdelen SOP en hoe deze te ontwikkelen.

Invulling lesprogramma inclusief theoretisch kader, praktijkoefeningen

Op basis van exameneisen SVPB.

Tijdstip van de lessen is van 09.00 uur- 16.00 uur 

 

 
bottom of page